Valg av ensileringsmiddel

 • Hvilket ensileringsmiddel skal jeg velge?
 • Hvilket middel gir best virkning på mitt grovfôr, og minst farer og problemer i bruk?
 • Oversikten nedenfor viser hvilke egenskaper de ulike midlene har.

Maursyre

Til direkte høsta gras.
Dosering 3-5 liter/tonn gras.

Innhold Fareklasse Korrosjon på metall Hovedeffekter
Maursyre 85 %
(tilsatt rød farge)
Etsende
(farlig gods)

HMS datablad
Mye
 • Rask pH senking og stabilisering av fôret
 • Mot varmgang under innlegging
 • God effekt mot smørsyrebakterier
 • Konserverer protein og sukker – høg AAT-verdi

Ensil® 1

Til direkte høsta gras.
Dosering 3-5 liter/tonn gras.

Innhold Fareklasse Korrosjon på metall Hovedeffekter
Maursyre/formiat ca. 84 %
Ammoniakk ca. 8 %
Karamellfarge
Irriterende på hud
(ikke farlig gods)

HMS datablad
Lite
 • Rask pH senking og stabilisering av fôret
 • Mot varmgang under innlegging
 • God effekt mot smørsyrebakterier
 • Konserverer protein og sukker – høg AAT-verdi

GrasAAT® Lacto

Til direkte høsta gras.
Dosering 3-5 liter/tonn gras.

Innhold Fareklasse Korrosjon på metall Hovedeffekter
Maursyre/formiat 78 %
Ammoniakk 7 %
Kalium 1,5 %
Laktose 1,5 %
Glyserol 1 %
Karamellfarge
Irriterende på hud
(ikke farlig gods)

HMS datablad
Lite
 • Rask pH senking og stabilisering av fôret
 • Mot varmgang under innlegging
 • God effekt mot smørsyrebakterier
 • Konserverer protein og sukker – høg AAT-verdi

Ensil® Pluss

Til fortørka gras i siloer og rundballer opp til 45% tørrstoff.
Dosering 3,5-5 liter/tonn gras.
Toppdressing på siloer 0,5-1,0 liter per kvadratmeter.

Innhold Fareklasse Korrosjon på metall Hovedeffekter
Maursyre/formiat 64 %
Propionsyre 23 %
Ammoniakk 7 %
Propylenglykol 1 %
Karamellfarge
Irriterende på hud
(ikke farlig gods)

HMS datablad
Lite
 • Rask pH senking og stabilisering av fôret
 • Har effekt mot gjær og mugg
 • Forlenger stabiliteten av fôret etter åpning av siloen eller rundballen (utfôring)
 • Begrenser etanolgjæring mer effektivt enn maursyre
 • Konserverer protein og sukker – høg AAT-verdi

GrasAAT® Plus

Til fortørka gras i siloer og rundballer opp til 45% tørrstoff.
Dosering 3,5-5 liter/tonn gras.
Toppdressing på siloer 0,5-1,0 liter per kvadratmeter.

Innhold Fareklasse Korrosjon på metall Hovedeffekter
Maursyre/formiat 64 %
Propionsyre 9 %
Benzosyre 2 %
Ammoniakk 5 %
Kalium 5 %
Karamellfarge
Irriterende på hud
(ikke farlig gods)

HMS datablad
Lite
 • Rask pH senking og stabilisering av fôret
 • Har effekt mot gjær og mugg
 • Begrenser etanolgjæring mer effektivt enn maursyre
 • Forlenger stabiliteten av fôret etter åpning av siloen eller rundballen (utfôring)
 • Konserverer protein og sukker – høg AAT-verdi

Kofasil® Ultra

Til fortørka gras i rundballer helt opp til 70% tørrstoff.
Dosering 3,5-4,5 liter/tonn gras.
NB! Bland aldri Kofasil Ultra med syrer av noe slag! Det gir kraftig gassutvikling.

Innhold Fareklasse Korrosjon på metall Hovedeffekter
Natriumbenzoat 13 %
Natriumnitritt 11 %
Hexametylentetramin 7 %
Natriumpropionat 5 %
Gul farge
Helse- skadelig
(ikke farlig gods)

HMS datablad
Ingen
 • Hemmer smørsyrebakterier
 • Hemmer listeriabakterier
 • Effektiv mot gjær og mugg
 • Mest effektive middel til å begrense etanolgjæring
 • Forlenger stabiliteten av fôret etter åpning av rundballen (utfôring)
 • Konserverer protein og sukker – høg AAT-verdi

GrasAAT® Eco

Til direkte høsta og moderat fortørka gras opp til 35 % tørrstoff i økologisk landbruk.
Dosering 4-6 liter/tonn gras.

Innhold Fareklasse Korrosjon på metall Hovedeffekter
Maursyre/formiat 44 %
Kalium 11 %
Propionsyre 15 %
Laktose 5 %
Karamellfarge
Irriterende på hud
(ikke farlig gods)

HMS datablad
Lite
 • Rask pH senking og stabilisering av fôret
 • Har effekt mot gjær- og mugg
 • Begrenser etanolgjæring mer effektivt enn maursyre
 • Forlenger stabiliteten av fôret etter åpning av siloen eller rundballen (utfôring)
 • Konserverer protein og sukker – høg AAT-verdi

Ensil® 1 Na

Til direkte høsta gras. Tillatt brukt i økologisk landbruk.
Dosering 3-5 liter/tonn gras.

Innhold Fareklasse Korrosjon på metall Hovedeffekter
Maursyre/formiat 75 %
Natrium 8 %
Karamellfarge
Irriterende på hud
(ikke farlig gods)

HMS datablad
Lite
 • Rask pH senking og stabilisering av fôret
 • Mot varmgang under innlegging
 • God effekt mot smørsyrebakterier
 • Konserverer protein og sukker – høg AAT-verdi

Ensil® Pluss Na

Til fortørka gras i siloer og rundballer opp til 45 % tørrstoff. Tillatt brukt i økologisk landbruk.
Dosering 4-6 liter/tonn gras.
Toppdressing på siloer 0,5-1,0 liter per kvadratmeter.

Innhold Fareklasse Korrosjon på metall Hovedeffekter
Maursyre/formiat 54 %
Propionsyre 18 %
Natrium 8 %
Karamellfarge
Irriterende på hud
(ikke farlig gods)

HMS datablad
Lite
 • Rask pH senking og stabilisering av fôret
 • Har effekt mot gjær og mugg
 • Forlenger stabiliteten av fôret etter åpning av siloen eller rundballen (utfôring)
 • Begrenser etanolgjæring mer effektivt enn maursyre
 • Konserverer protein og sukker – høg AAT-verdi